Przydomowe oczyszczalnie, oczyszczalnie ścieków, szamba, zbiorniki - Śląsk - Katowice - Sosnowiec - Kraków

Korzyści płynące z zagospodarowania
wody deszczowej

Zbiorniki na deszczówkę

Około połowę dziennego zapotrzebowania na wodę można zastąpić wodą nie mającą jakości spożywczej czyli deszczówką. Koszt wody o jakości spożywczej wzrasta z roku na rok. Dzienne jej zużycie w gospodarstwie domowym kształtuje się na poziomie około 150 litrów na osobę .

schemat instalacji

ZUŻYCIE WODY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
W LITRACH /DOBĘ/OSOBĘ

HIGIENA OSOBISTA         - 35%
SPŁUKIWANIE WC           - 27%
PRACE PORZĄDKOWE    - 27%
MYCIE NACZYŃ                 - 8%
CELE SPOŻYWCZE           - 3%    

Woda deszczowa może być doprowadzona do specjalnego zbiornika z powierzchni zadaszonych lub utwardzonych. Zebraną w ten sposób wodę można wykorzystać do podlewania ogrodu, mycia samochodów lub celów socjalno-bytowych, jak np. spłukiwanie wody w toalecie lub do prania.
W przypadku wykorzystywania wody deszczowej do celów socjalno-bytowych, należy wykonać odrębną instalację zasilającą spłuczki i pralkę. Zbiorniki na wodę deszczowę wykonane sę z polietylenu wysokiej gęstooeci (PEHD) lub polipropylenu (PP).
Możliwe jest łączenie zbiorników w baterie co umożliwia uzyskanie dowolnych pojemności.
Zbiorniki w zestawach zagospodarowania wody deszczowej mogą być stosowane na terenach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, terenach przemysłowych i montowane w miejscach obciążonych ruchem pieszym.

 

         4 zbiorniki
 


Zbiorniki z polietylenu

Zbiorniki z polipropylenu